Service

Value Adding Services

Onze service afdeling heeft zich de voorbij jaren aangepast aan de noden en vraag van onze klanten, vandaag berust deze op 3 pijlers:

Small Jobs

Voor kleinere werkzaamheden of aanpassingen aan uw installatie werken wij steeds op regiebasis. De klant krijgt vooraf indien gewenst een duidelijke inschatting van de werkzaamheden.
Met ons nieuwe ERP systeem krijgt de klant ook een duidelijke overzichtelijke vorderingsstaat met de opsplitsing van werkuren en materialen.

Contracting

Ook voor jaarcontracten kan u een beroep doen op onze diensten, hiervoor bekijken wij samen met de klant welke profielen hij voor langere termijn wenst in te schakelen.

Maintenance 

Wij ondersteunen onze klanten met het onderhoud op pompen, afsluiters en warmtewisselaars.

Onze service bestaat uit:

  • Preventief onderhoud
  • Correctief onderhoud
  • Dringende interventies