Meewerkende Voorman

Kerntaken 

Binnen zowel een productie- als dienstverlenend bedrijf is de meewerkende voorman het aanspreekpunt voor collega's en het management, maar soms ook voor de klanten van het bedrijf. 

Algemene taken van iedere meewerkende voorman zijn onder meer:

  • 70% meewerken met en aansturen van het team 
  • 30% coördineren en leiden van een project

Verantwoordelijkheden

  • Voeren van werkoverleggen met het team. 
  • Rapporteren van de voortgang van de werkzaamheden aan de directe leidinggevende. 
  • Uitvoeren van kwaliteitscontroles. 
  • Adequate bewaking en opvolging van de geformuleerde kwaliteit-, milieu- en veiligheidsdoelstellingen.

Competenties

  • Zelfstandig kunnen werken.
  • Leiderscapaciteit.
  • heel goede technische kennis: materialen (staal, inox,…), toestellen (lastoestel, slijpmolen, handboormachine,…) en montagetechnieken.
  • Teamspeler: door zijn/haar houding bijdragen tot een vlotte werking van de organisatie o.a. door : ordelijk en nauwkeurig werken met oog voor detail; voortdurend streven naar een perfecte afwerking; constructief meewerken door flexibel te zijn, om te kunnen gaan met tijdsdruk, plannen en deadlines te respecteren, regels en afspraken na te komen; uitdragen van het bewustzijn voor veiligheid, kwaliteit, milieu, energie en kostenefficiëntie en vooral zelf het goede voorbeeld geven.